Arenawirusy (łac. Arenaviridae, z łac. arenosus - piaszczysty) - rodzina wirusów, charakteryzujących się następującymi cechami:

  • Symetria: złożona, w istocie nukleoproteina składa się ze zwiniętych superhelikalnie dwóch okrągłych fragmentów kwasu nukleinowego
  • Otoczka lipidowa: występuje
  • Kwas nukleinowy: ssRNA(-), kolisty, segmentowany
  • Replikacja: zachodzi w cytoplazmie
  • Wielkość: 50-300 nm, wiriony są silnie pleomorficzne
  • Gospodarz: kręgowce
  • Cechy dodatkowe: wirusy te roznoszone są przez wydaliny gryzoni

Systematyka arenawirusów obejmuje następujące grupy:

Największe znaczenie medyczne mają arenawirusy starego świata (głównie wirus gorączki Lassa) oraz arenawirusy nowego świata, które wywołują charakterystyczne dla danego regionu gorączki krwotoczne. HDV natomiast może brać udział w patogenezie zapaleń wątroby, ale jest on zależny w rozwoju od HBV.

Zobacz też

edytuj