Arenga – część dokumentu zawierająca ogólne powody jego wystawienia.

W dokumencie średniowiecznym miała pełnić rolę propagandową i perswazyjną, zawierała motywy religijne.

Od XIV wieku zniknęła z niektórych dokumentów, szczególnie nietrwałych, tj. listy, mandaty. Nadal pojawiała się w dokumentach o charakterze wieczystym.

Obecnie arenga stanowi część składową preambuły umowy międzynarodowej. Wskazuje się w niej motywy, dla których umowa została zawarta. Wyróżnia się kilka rodzajów areng:

  • arengi majestatyczne – związane ze sprawowaniem władzy, wymienia się cnoty władcy, powołuje na boską legitymację władzy.
  • arengi religijne – stanowiły swego rodzaju katechezę (mogły pojawiać się cytaty z Pisma Świętego)
  • arengi przemijania (memoracyjne) – inaczej zwane: typu memoria-oblivio – o przemijaniu ludzkiej pamięci, tłumaczą, dlaczego dokumenty powinny być sporządzane.