Argotyzmzwrot lub pojedynczy wyraz o ograniczonym zasięgu społecznym, powstały na gruncie gwary środowiskowej bądź zawodowej i użyty w innej formie języka (np. w stylu literackim) lub utrwalony w powszechnej warstwie leksykalnej języka standardowego, zwłaszcza w mowie potocznej. Przykładem polskich argotyzmów są wyrazy glina – policjant, trefny – fałszywy.

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • A. Markowski, R. Pawelec, Nowy słownik wyrazów obcych i trudnych, Wilga, 2005.
  • S. Kania, O argotyzmach we współczesnej polszczyźnie, [w:] Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Wrocław 1978, s. 125-131.
  • argotismus, [w:] Slovník spisovného jazyka českého, Ústav pro jazyk český, v. v. i., 2011 (cz.).