Otwórz menu główne

Argotyzmzwrot lub pojedynczy wyraz o ograniczonym zasięgu społecznym, który powstał na gruncie gwary środowiskowej bądź zawodowej i z czasem przeniknął do powszechnej warstwy leksykalnej języka standardowego, zwłaszcza rejestru potocznego. Przykładem polskich argotyzmów są wyrazy glina – policjant, trefny – fałszywy.

BibliografiaEdytuj

  • A. Markowski, R. Pawelec, Nowy słownik wyrazów obcych i trudnych, Wilga, 2005.
  • S. Kania, O argotyzmach we współczesnej polszczyźnie [w:] Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Wrocław 1978, s. 125-131.