Argotyzmzwrot lub pojedynczy wyraz o ograniczonym zasięgu społecznym, powstały na gruncie gwary środowiskowej bądź zawodowej i użyty w innej formie języka (np. w stylu literackim) lub dobrze utrwalony w języku standardowym, zwłaszcza w mowie potocznej. Do polskich argotyzmów należą np. wyrazy glina – policjant, trefny – fałszywy.

Zobacz też

edytuj

Bibliografia

edytuj
  • A. Markowski, R. Pawelec, Nowy słownik wyrazów obcych i trudnych, Wilga, 2005.
  • S. Kania, O argotyzmach we współczesnej polszczyźnie, [w:] Z zagadnień słownictwa współczesnego języka polskiego, Wrocław 1978, s. 125-131.
  • argotismus, [w:] Slovník spisovného jazyka českého, Ústav pro jazyk český, v. v. i., 2011 (cz.).