As (dźwięk)


\new Staff \with
{
 \remove "Time_signature_engraver"
 fontSize = #5
 \override StaffSymbol.staff-space = #(magstep 5)
 \override StaffSymbol.thickness = #(magstep 5)
 \override BarLine.hair-thickness = #3.2
 \override BarLine.thick-thickness = #10
 \override BarLine.kern = #5
}
{
 \time 8/1
 \clef treble
 \hideNotes r1 \unHideNotes
 as' as''
 \hideNotes r \unHideNotes
 \clef bass
 \hideNotes r \unHideNotes
 as, as
 \bar "|."
}
\layout {
 \context {
  \Score
  \override SpacingSpanner.base-shortest-duration = #(ly:make-moment 1)
 }
}
Dźwięki as na pięciolinii. W kolejności: as¹, as², As, as°.

As (A♭) – dźwięk, którego częstotliwość dla as¹ wynosi około 415,3 Hz. Stanowi tonikę gam As-dur i as-moll. Jest to obniżony za pomocą bemola dźwięk a. Enharmonicznie dźwięk o tej samej wysokości to: gis.