A (nazwa solmizacyjna: la) – dźwięk, którego częstotliwość dla wynosi 440 Hz. Jest to tonika gam A-dur i a-moll. W szeregu diatonicznym jest to szósty dźwięk licząc od dźwięku C w każdej oktawie.


\new Staff \with
{
 \omit TimeSignature
 fontSize = #2
 \override StaffSymbol.staff-space = #1.25
 \override StaffSymbol.thickness = #1.25
 \override Clef.full-size-change = ##t
 \override BarLine.hair-thickness = #2.4
 \override BarLine.thick-thickness = #7.5
 \override BarLine.kern = #3.75
 \override BarLine.transparent = ##t
}
{
 \time 18/8
 \clef treble
 s8
 a'1 a''
 s8
 \grace s8
 \clef bass
 \bar "|"
 s8
 a,1 a
 \override Staff.BarLine.transparent = ##f
 \bar "|."
}
Dźwięki a na pięciolinii. W kolejności: , a², A, a°.

W enharmonii dźwięki o tej samej wysokości to: gisis i heses. Współcześnie a¹ wyznacza obowiązujący od 1939 roku strój muzyczny.

Zobacz też

edytuj