Ten artykuł dotyczy pojęcia z dziedziny muzyki. Zobacz też: Asas (ujednoznacznienie).

Asas – dźwięk, którego częstotliwość dla asas¹ wynosi około 391,9 Hz. Jest to obniżony za pomocą podwójnego bemola dźwięk a. Dźwięki enharmonicznie równoważne to: g i fisis.


\new Staff \with
{
 \remove "Time_signature_engraver"
 fontSize = #5
 \override StaffSymbol.staff-space = #(magstep 5)
 \override StaffSymbol.thickness = #(magstep 5)
 \override BarLine.hair-thickness = #3.2
 \override BarLine.thick-thickness = #10
 \override BarLine.kern = #5
}
{
 \time 8/1
 \clef treble
 \hideNotes \grace r1 \unHideNotes
 ases' ases''
 \hideNotes r \unHideNotes
 \clef bass
 \hideNotes \grace r \unHideNotes
 ases, ases
 \bar "|."
}
\layout {
 \context {
  \Score
  \override SpacingSpanner.base-shortest-duration = #(ly:make-moment 1)
 }
}
Dźwięki asas na pięciolinii. W kolejności: asas¹, asas², Asas, asas°.