Astyages (inaczej Isztuwegu, Arsztiwajga) – ostatni władca państwa Medów (585550 p.n.e.), syn Kyaksaresa. Przegrał wojnę z władcą perskim a zarazem swym wnukiem Cyrusem II Wielkim i państwo Medów dostało się pod panowanie Achemenidów. Uważa się, że Cyrus przyjął państwowy ceremoniał królewski, a liczni Medowie zachowali pozycję społeczną równą Persom.

Astyages
ilustracja
Król Medów
Okres

od 585 p.n.e.
do 550 p.n.e.

Poprzednik

Kyaksares

Następca

ostatni król Medów

Dane biograficzne
Ojciec

Kyaksares

Żona

Aryenis

Dzieci

Mandane

Żoną Astyagesa była Aryenis. Małżeństwo to było wynikiem pokoju zawartego po bitwie nad rzeką Halys pomiędzy Alyattesem z Lidii i królem Medów Kyaksaresem. Z małżeństwa tego urodziła się córka Mandane.