Atomizm logiczny

Atomizm logicznyepistemologiczny pogląd filozoficzny zakładający możliwość wyjaśnienia prawdy o świecie w oparciu o obserwację naukową (tzw. fakty atomowe) poprzez szereg zdań elementarnych (czyli najprostszych zdań logicznych)[1], a także, że myślenie (sądy ogólne) można rozłożyć na elementarne („atomowe”) sądy, zdania czy pojęcia. Pogląd ten głoszony był między innymi przez Ludwiga Wittgensteina, a nazwa została wymyślona przez Bertranda Russella[2]

PrzypisyEdytuj

  1. atomizm logiczny, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2021-04-15].
  2. Bertrand Russell: Metaphysics. [w:] Internet Encyclopedia of Philosophy [on-line]. [dostęp 2021-04-20].