Atrybut (sztuka)

Zobacz też: inne znaczenia wyrazu „atrybut”.

Atrybut (łac. attributum) – znak rozpoznawczy bohatera, bóstwa lub też postaci świętego. Są to najczęściej przedmioty, które w jakiś sposób wiążą się z życiem danej postaci. W sztuce starożytnej Grecji np. skrzydła symbolizowały bogini Nike, a łuk i strzały Artemidę. W sztuce średniowiecznej przykład może stanowić wieża, często towarzysząca przedstawieniu św. Barbary.

Płaskorzeźba Jana Ewangelisty z atrybutami (zwój i pióro, orzeł)

Zobacz teżEdytuj