Autokowariancja – wielkość równa kowariancji pomiędzy procesem stochastycznym a tym samym procesem przesuniętym o pewien odcinek czasu.

Jeśli każdy stan procesu stochastycznego ma wartość oczekiwaną, to autokowariancja jest dana wzorem:

gdzie jest okresem, o jaki został przesunięty proces.

Zobacz też edytuj