Wartość oczekiwana

wartość określająca spodziewany wynik doświadczenia losowego

Wartość oczekiwana (wartość średnia, przeciętna, dawniej nadzieja matematyczna) – pojęcie z rachunku prawdopodobieństwa oznaczające średnią, ważoną prawdopodobieństwem, wartość zmiennej losowej. Intuicyjnie, jest to spodziewany średni wynik doświadczenia losowego przy jego wielokrotnym powtarzaniu[1].

Wartość oczekiwana jest pierwszym momentem zwykłym.

Estymatorem wartości oczekiwanej rozkładu cechy w populacji jest średnia arytmetyczna.

Definicja formalna edytuj

Jeżeli   jest zmienną losową na przestrzeni probabilistycznej   o wartościach w   to wartością oczekiwaną   zmiennej losowej   nazywa się liczbę

 [2] o ile ona istnieje, tzn. jeżeli:
 [3].

Zmienna dyskretna edytuj

W przypadku, gdy zmienna losowa   ma rozkład dyskretny i przyjmuje tylko skończenie wiele wartości   z prawdopodobieństwami wynoszącymi odpowiednio   to z powyższej definicji wynika następujący wzór na wartość oczekiwaną  [4]:

 [5].

Jeżeli zmienna   przyjmuje nieskończenie, ale przeliczalnie wiele wartości, to we wzorze na jej wartość oczekiwaną występuje   w miejsce   (istnieje ona tylko wtedy, gdy szereg ten jest zbieżny bezwzględnie).

Własności edytuj

Jeśli   jest zmienną losową o funkcji gęstości prawdopodobieństwa   to jej wartość oczekiwana wynosi

 

Jeżeli   jest funkcją mierzalną, to

 

Jeśli istnieją   oraz   to:

 •   gdzie   jest funkcją stałą (wynika z jednorodności sumy/szeregu/całki),
 •   (wynika z liniowości sumy/szeregu/całki),
 • jeżeli  niezależne, to  
 • jeżeli   prawie wszędzie, to  
 •  

W mechanice kwantowej edytuj

Pojęcie wartości oczekiwanej jest szeroko stosowane w mechanice kwantowej. Wartość oczekiwana obserwabli, której odpowiada operator   dla stanu kwantowego układu opisywanego znormalizowaną funkcją falową   wynosi

 

gdzie całkowanie przebiega po wszystkich możliwych wartościach zmiennych układu.

W notacji Diraca wzór ten ma postać

 

Nieoznaczoność wartości oczekiwanej   czyli wariancja   wynosi

 

Przypisy edytuj

 1. Thomas P. Ryan, Modern engineering statistics, Hoboken, NJ: Wiley-Interscience, 2007, ISBN 978-0-470-08187-7 [dostęp 2023-12-07].
 2. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Warszawa 2010, s. 82.
 3. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Warszawa 2010, s. 81.
 4. Wartość oczekiwana, [w:] Encyklopedia PWN [dostęp 2021-07-22].
 5. J. Jakubowski, R. Sztencel, Wstęp do teorii prawdopodobieństwa, Warszawa 2010, s. 85.

Bibliografia edytuj

 • Jacek Jakubowski, Rafał Sztencel: Wstęp do teorii prawdopodobieństwa. Warszawa: Script, 2004. ISBN 83-89716-01-1.