Bór mieszany bagienny

Bór mieszany bagienny (BMb) – typ siedliskowy lasów nizinnych na siedliskach dość ubogich, mokrych i bardzo mokrych o glebach torfowych torfowisk przejściowych, murszowo-torfowych, torfów murszejących. Jest to siedlisko z bardzo płytkim poziomem wód gruntowych lub umiarkowanym, obniżonym (zazwyczaj przez odwodnienie), płytkim poziomem wody gruntowej. Runo, chociaż podobne do runa boru bagiennego, różni się obecnością trzęślicy i różnego rodzaju turzyc. Główna różnica pomiędzy borem bagiennym i mieszanym bagiennym jest widoczna w drzewostanie.

Bór mieszany bagienny
Ilustracja
Bór mieszany bagienny w Lesie Miejskim koło Giżycka
Symbol

BMb

Tereny

nizinne

Gleby

torfowe, murszowo-torfowe, murszowe

Gatunki główne

sosna II–III bonitacji, w wariancie umiarkowanie odwadnianym również świerk II–III bonitacji

Gatunki domieszkowe

brzoza omszona

Gatunki podszytowe

kruszyna, wierzby krzewiaste, jarzębina

Typ siedliskowy lasu

Głównym gatunkiem drzewostanu jest sosna II–III bonitacji; w wariancie umiarkowanie odwadnianym również świerk II–III bonitacji. Gatunkiem domieszkowym jest brzoza omszona.

W podszycie występują: kruszyna, wierzby krzewiaste, jarzębina. Warstwa mszysta jest na ogół bardzo dobrze wykształcona. Z reguły dominują torfowce, których ilość, w zależności od wariantu wilgotnościowego, może ulegać zmianie.

Gatunki runa typowe różnicujące bór mieszany bagienny od boru bagiennego:

Gatunki częste:

BibliografiaEdytuj

  • Mała Encyklopedia Leśna, Roman Andrzejewski, Stanisław Tyszkiewicz (red.), Warszawa: PWN, 1980, ISBN 83-01-00202-6, OCLC 830963042.

Linki zewnętrzneEdytuj