Bałkarzy

Bałkarzy – górski naród pochodzenia tureckiego.

Zamieszkują głównie w Kabardo-Bałkarii – autonomicznej republice Rosji na północnym Kaukazie. Łącznie jest ich około 85 tysięcy, są bardzo blisko spokrewnieni z zamieszkującymi sąsiednią republikę Karaczajami (używają wspólnego języka). Praktycznie był to ten sam naród, a poczucie odrębności wytworzyło się dopiero wraz z powstaniem osobnych republik. W skład Rosji ziemie Bałkarów wchodzą od 1827 roku. W latach 1944–1957 Bałkarzy pod pretekstem współpracy z Niemcami zesłani zostali na Syberię i do Kazachstanu. W wyniku zsyłki zmarło od 25% do 50% populacji.