Badania podstawowe

prace eksperymentalne lub teoretyczne w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk

Badania podstawowe – prace eksperymentalne lub teoretyczne podejmowane przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o podstawach zjawisk i obserwowalnych faktów bez nastawienia na bezpośrednie zastosowanie komercyjne (art. 4 ust. 2 pkt 1 Prawa o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668)[1][2].

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

  1. Badania podstawowe. W: Pojęcie stosowane w badaniach statystycznych statystyki publicznej [on-line]. Główny Urząd Statystyczny. [dostęp 2014-01-27].
  2. Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu. (CELEX: 32014R0651)