Bankowość – nauka o przedsiębiorstwie bankowym i jego otoczeniu. Zajmuje się m.in. zagadnieniami związanymi z funkcjonowaniem systemu bankowego, produktów i operacji bankowych, zarządzania ryzykiem bankowym.

Termin „bankowość” może odnosić się do szerokiego spektrum podmiotów finansowych: od instytucji gromadzących oszczędności i udzielających kredytów po ogromne centra finansowe zorganizowane w formie banków komercyjnych w Stanach Zjednoczonych lub od spółdzielczych kas oszczędnościowo-mieszkaniowych po „wielką czwórkę” banków akcyjnych w Wielkiej Brytanii.

Zobacz też edytuj

Bibliografia edytuj

  • Shelagh Heffernan, Nowoczesna bankowość. Warszawa: PWN 2007.