Barbara Topolska

historyczka polska

Maria Barbara Topolska, pseudonim wydawniczy od 1986: M.B. Piechowiak (ur. 21 maja 1938 w Kożminku) – polska historyk.

ŻyciorysEdytuj

Absolwentka Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu; kierunek: historia. Uczennica prof. Henryka Łowmiańskiego. Doktorat w 1966 r. habilitacja w 1984 r. na UAM Poznań. Tytuł naukowy profesora w 2002. W latach 1978- 2004 pracownik naukowy w Zakładzie Badań Polonijnych (następnie Narodowościowych PAN w Poznaniu).

Od 1997 profesor nadzwyczajny w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze, a następnie od 2003 profesor zwyczajny na Uniwersytecie Zielonogórskim. Wypromowała pięć prac doktorskich. Od 2011 na emeryturze. Mąż: Jerzy Topolski (1962-1973), a w latach 1986-2004 Alfred Piechowiak.

Zainteresowania naukoweEdytuj

 • Udział narodów i narodowości w procesach przemian cywilizacyjnych na wzór zachodni w XV-XX w. na ziemiach litewskich, białoruskich i ukraińskich;
 • Rola Polaków i polskości w W. Księstwie Litewskim, na ziemiach ruskich, Korony i w zaborze rosyjskim oraz austriackim (XVI-XX w.)
 • Zasługi uchodżstwa polskiego po 1945 r.w krzewieniu polskiej nauki i kultury w środowiskach emigracyjnych i w krajach osiedlenia.

WyróżnieniaEdytuj

Członkostwo w organizacjach naukowychEdytuj

 • Wspólnota Polska Oddział w Poznaniu (od 1978)
 • Polskie Towarzystwo Historyczne
 • Komitet Badań Polonii PAN w Warszawie (1978-2010)
 • Światowa Rada Badań nad Polonią (założycielka i wiceprezes 2008-2011)
 • Business Professional Women's Club (klub East-West w Poznaniu, czł. założycielka od 1990)

Wybrane publikacjeEdytuj

 • Jakub Ostroróg. Jego udział w reformacji i ruchu egzekucyjnym XVI w., Poznań 1962.
 • Dobra szkłowskie na Białorusi Wschodniej w XVII i XVIII wieku, Warszawa 1969.
 • Czytelnik i książka w Wielkim Księstwie Litewskim w dobie Renesansu i Baroku, Wrocław 1984.
 • Społeczeństwo i kultura w Wielkim Księstwie Litewskim od XV do XVIII wieku, Poznań-Zielona Góra 2002 (Nagroda indywidualna MEN)
 • Polonia w Wielkiej Brytanii [w:] Polska Emigracja, red. A. Paczkowski, B. Puszczewicz, Warszawa 1990.
 • Przemiany zachodnioeuropejskiego pogranicza kulturowego pomiędzy Bugiem a Dżwiną i Dnieprem (polsko-litewsko-białorusko-ukraińskie losy od XV-XX wieku), Uniwersytet Zielona Góra 2009.
 • Mniejszości religijne i etniczne w I RP przed rozbiorami, [w:] The Polish cultural and scientific Heritage at the Dawn of the third Millennium, London 2002, tłumaczenie na polski, Toruń 2012.
 • "Historia wspólna czy rozdzielna". Polacy, Litwini, Białorusini, Ukraińcy w ich dziejowym stosunku (XV-XX w.), Oficyna Wydawnicza Kucharski, Toruń 2015.

BibliografiaEdytuj

 • Bibliografię prac do 2008 zestawił Roman M. Józefiak [w:] Młodsza Europa. Od średniowiecza do współczesności. Prace ofiarowane prof. Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiąta rocznicę urodzin, red. nauk. Jan Jurkiewicz, Roman M. Józefiak, Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra 2008, s. 22-38.
 • Jan Jurkiewicz, Prof. M.B. Piechowiak-Topolska. Szkic do portretu uczonej [w:] Tamże, s.15-21.
 • M.B. Topolska, [w:] Who is Who w Polsce, wyd. I w 2002 i następne wydania. Zug, Szwajcaria
 • Piechowiak-Topolska Maria Barbara [w:] Złota Księga Nauki Polskiej. Naukowcy Zjednoczonej Europy, Gliwice 2006, 2013.
 • Piechowiak-Antczak-Topolska [w:] Great Women of the 21st Century, 2004/2005 Edition, publ. American Biographical Institute, Raleigh, North Caroline U.S.A.

Linki zewnętrzneEdytuj