Barwa limonkowa

Limonkowy – intensywny jasnozielony kolor. Słowo limonkowy ma szersze znaczenie niż angielskie słowo lime. Kolor limonkowy jest też zwany jako winogronowy.

limonkowy
 
ilustracja
Przybliżone współrzędne barw1
Hex (szesnastkowo) #00FF00
RGB [0-255] (0, 255, 0)
CMYK [0–100%] (100%, 0, 100%, 0)
HSV [°, %, %] (120°, 100%, 100%)
1dla większości barw są to tylko dane orientacyjne