HSV (grafika)

HSV (ang. Hue Saturation Value) – model opisu przestrzeni barw zaproponowany w 1978 roku przez Alveya Raya Smitha[1].

Stożek przestrzeni barw HSV.

Model HSV nawiązuje do sposobu, w jakim widzi ludzki narząd wzroku, gdzie wszystkie barwy postrzegane są jako światło pochodzące z oświetlenia. Według tego modelu wszelkie barwy wywodzą się ze światła białego, gdzie część widma zostaje wchłonięta, a część odbita od oświetlanych przedmiotów.

Symbole w nazwie modelu to pierwsze litery nazw angielskich dla składowych opisu barwy: H – odcień światła (ang. Hue) wyrażona kątem na kole barw przyjmująca wartości od 0° do 360°. Model jest rozpatrywany jako stożek, którego podstawą jest koło barw[2].

Wymiary stożka opisuje składowa S – nasycenie koloru (ang. Saturation) jako promień podstawy oraz składowa V – (ang. Value) równoważna nazwie B – moc światła białego (ang. Brightness) jako wysokość stożka.

Przyporządkowanie częstotliwości fal świetlnych na kole barw w modelu HSV jest takie samo jak w modelach HSL, tzn. centrum barwy czerwonej odpowiada kąt 0°[2] lub 360°[2]. Centrum barwy zielonej odpowiada kąt 120°[2]. Centrum barwy niebieskiej odpowiada kąt 240°[2]. Pozostałe barwy pośrednie dla składowej Hue są odpowiednio rozłożone pomiędzy kolorami czerwonym, zielonym i niebieskim.

Konwersja modelu RGB na HSV (Delphi/Object Pascal)Edytuj

Aby zamienić składowe RGB na HSV można skorzystać z poniższej funkcji konwertującej. Przy czym należy pamiętać, aby do listy używanych modułów włączyć moduł matematyczny (w Delphi do listy uses należy dodać moduł Math). Rekordy TRGB i THSV mają następującą budowę:

 TRGB = record
  red : byte;
  green : byte;
  blue : byte;
 end;
 THSV = record
  hue : word;     // przyjmuje wartości od 0 do 359
  saturation : byte; // przyjmuje wartości od 0 do 100
  value : byte;    // przyjmuje wartości od 0 do 100
 end;

Jako parametr funkcji podajemy wypełniony rekord typu TRGB, funkcja zwraca wypełniony rekord typu THSV.

function KonwertujRGBnaHSV(RGB : TRGB) : THSV;
var
 temp : integer;
begin
 temp := MIN(MIN(RGB.red, RGB.green), RGB.blue);

 // Obliczanie składowej Value
 Result.value := MAX(MAX(RGB.red, RGB.green), RGB.blue);

 // Zmienna TEMP jest teraz najmniejszą składową, a zmienna Result.value największą składową

 // Obliczanie składowej HUE
 if temp = Result.value then
  Result.hue := 0
 else begin
  if RGB.red=Result.value then
   Result.hue := 0 + ((RGB.green-RGB.blue)*60 div (Result.value-temp));
  if RGB.green=Result.value then
   Result.hue := 120 + ((RGB.blue-RGB.red)*60 div (Result.value-temp));
  if RGB.blue=Result.value then
   Result.hue := 240 + ((RGB.red-RGB.green)*60 div (Result.value-temp));
 end;

 if Result.hue<0 then
  Result.hue := Result.hue+360;

 // Obliczanie składowej SATURATION
 if (Result.value=0) then
  Result.saturation := 0
 else
  Result.saturation := (Result.value-temp)*100 div Result.value;

 // Obliczanie składowej VALUE
 Result.value := (100*Result.value) div 255;
end;

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj

 1. Alvy Ray Smith. Color gamut transform pairs. „Computer Graphics”. 12 (3), s. 12–19, sierpień 1978. DOI: 10.1145/965139.807361. 
 2. a b c d e Jankowski 1990 ↓, s. 229.

BibliografiaEdytuj

Linki zewnętrzneEdytuj