Basen Eromanga

Basen Eromanga (ang. Eromanga Basin) – jurajsko-kredowy intrakratoniczny basen sedymentacyjny o powierzchni około 1 mln km², położony na terenie wschodniej, centralnej i północnej Australii[1]. Stanowi największą część Wielkiego Basenu Artezyjskiego[2].

Basen Eromanga zbudowany jest ze skał osadowych jury i kredy, głównie powstałych w wyniku akumulacji rzecznej lub jeziornej. Jest w nim tylko jedna seria utworów morskich, związanych z zajmującym obszar basenu w okresie barremcenoman morzem Eromanga[1]. Miąższość skał wypełniających basen Eromanga dochodzi do 3000 m (wg danych służby geologicznej Australii miąższość sięga 4000 m[3]). Są to głównie skały klastyczne: piaskowce, mułowce i iłowce. Stwierdzono też wkładki węgli[3], a w serii morskiej niewielki udział wapieni[4]. W skałach basenu rozpoznano złoża ropy naftowej[3]. Podłoże basenu tworzą skały paleozoiku oraz triasu[5].

Skały basenu Eromanga występują na części terytoriów następujących dzisiejszych jednostek administracyjnych: Australia Południowa, Nowa Południowa Walia, Queensland oraz Terytorium Północne[4].

PrzypisyEdytuj

  1. a b Campbell i Haig 1999 ↓, s. 403, 404.
  2. Great Artesian Basin Factsheet, Queensland Department of Natural Resources and Water [1].
  3. a b c „Geology of the Northern Territory: Eromanga Basin”. Department of Resources. 6 October 2010 [2].
  4. a b Campbell i Haig 1999 ↓, s. 404.
  5. Campbell i Haig 1999 ↓, s. 403.

BibliografiaEdytuj

  • R.J. Campbell, D.W. Haig, Bathymetric change during Early Cretaceous intracratonic marine transgression across the northeastern Eromanga Basin, Australia, „Cretaceous Research”, 20, 1999, s. 403–446.