Bazyli, imię świeckie Arkadij Jurjewicz Kułakow (ur. 18 października 1971 w Tomsku) – rosyjski biskup prawosławny.

Bazyli
Arkadij Kułakow
metropolita jekaterinodarski i kubański
ilustracja
Kraj działania

Rosja

Data i miejsce urodzenia

18 października 1971
Tomsk

metropolita jekaterinodarski i kubański
Okres sprawowania

od 2024

Wyznanie

prawosławne

Kościół

Rosyjski Kościół Prawosławny

Inkardynacja

Eparchia armawirska

Śluby zakonne

4 kwietnia 1997

Diakonat

23 kwietnia 1997

Ordynacja

23 sierpnia 1997

Nominacja biskupia

9 lipca 2019

Chirotonia biskupia

24 lipca 2019

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

24 lipca 2019

Miejscowość

Moskwa

Miejsce

Sobór Chrystusa Zbawiciela

Konsekrator

Cyryl

Współkonsekratorzy

Sawa (Michiejew), Aleksy (Kutiepow), Sergiusz (Czaszyn), Artemiusz (Snigur), Włodzimierz (Samochin), Efrem (Prosianok), Mateusz (Kopyłow), Hipacy (Gołubiew), Dionizy (Porubaj), Arystarch (Jacurin), Mikołaj (Aszymow), Filip (Nowikow), Teodozjusz (Czaszczin), Tomasz (Mosołow), Paweł (Grigorjew)

Życiorys

edytuj

Ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Medycznym w Tomsku. W 1997 r. wstąpił jako posłusznik do monasteru św. Michała Archanioła w Kozysze. Tam też 4 kwietnia tego samego roku złożył wieczyste śluby mnisze przed biskupem nowosybirskim i berdskim Sergiuszem, przyjmując imię zakonne Bazyli na cześć św. Bazylego Mangazejskiego. 23 kwietnia 1997 r. w soborze Wniebowstąpienia Pańskiego w Nowosybirsku został wyświęcony na hierodiakona, zaś 23 sierpnia – na hieromnicha. Od 1997 do 2000 r. kierował placówką filialną monasteru we wsi Wierch-Czik, koordynując budowę cerkwi Wprowadzenia Matki Bożej do Świątyni. W latach 1998–2000 był również, w trybie zaocznym, słuchaczem seminarium duchownego w Tomsku[1].

W latach 2001–2002 brał udział w budowie nowego soboru Trójcy Świętej w Nowosybirsku. W 2002 r. był proboszczem parafii Obrazu Chrystusa Nie Ludzką Ręką Uczynionego w Wiengierowie, zaś w latach 2002–2005 parafii w Ordynskim, gdzie wzniósł dwie świątynie. W 2004 r. ukończył studia teologiczne na Moskiewskiej Akademii Duchownej[1].

W 2005 r. objął godność przełożonego monasteru Trójcy Świętej i św. Mikołaja w Gornych Kluczach (eparchia władywostocka). W monasterze zbudował nową świątynię Trójcy Świętej i odremontował zniszczoną w 1922 r. cerkiew Przemienienia Pańskiego, budował lub remontował również trzy cerkwie w innych, sąsiednich miejscowościach. W 2016 r. otrzymał godność ihumena[1].

9 lipca 2019 r. Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego nominował go na biskupa pomocniczego eparchii chabarowskiej z tytułem biskupa nikołajewskiego. W związku z tą decyzją otrzymał godność archimandryty. Jego chirotonia biskupia odbyła się 24 lipca 2019 r. w soborze Chrystusa Zbawiciela w Moskwie, pod przewodnictwem patriarchy moskiewskiego i całej Rusi Cyryla[1].

W 2020 r. został przeniesiony na urząd biskupa armawirskiego[2].

W grudniu 2023 r. Święty Synod Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego mianował go ordynariuszem eparchii jekatierinodarskiej i kubańskiej oraz zwierzchnikiem metropolii kubańskiej. W związku z tą decyzją 3 stycznia 2024 r. otrzymał godność metropolity[1].

Przypisy

edytuj