Bazyli Godebski

Bazyli Godebski herbu Godziemba – wojski piński w 1765 roku, stolnik piński.

ŻyciorysEdytuj

W załączniku do depeszy z 2 października 1767 roku do prezydenta Kolegium Spraw Zagranicznych Imperium Rosyjskiego Nikity Panina, poseł rosyjski Nikołaj Repnin określił go jako posła właściwego dla realizacji rosyjskich planów na sejmie 1767 roku, poseł powiatu pińskiego na sejm 1767 roku.

BibliografiaEdytuj

  • Herbarz polski, t. VI, Warszawa 1903, s. 151.
  • Носов Б. В. Установление российского господства в Речи Посполитой. 1756–1768 гг. Moskwa, 2004, s. 670.