Białebłoto-Kobyla (gromada)

Białebłoto-Kobyla – dawna gromada, czyli najmniejsza jednostka podziału terytorialnego Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej w latach 1954–1972.

Białebłoto-Kobyla
gromada
1954–1973
Ilustracja
Państwo

 PRL

Województwo

warszawskie

Powiat

1954–55: ostrowski
1956–72: wyszkowski

Data powstania

5 października 1954

Data likwidacji

1 stycznia 1973

Siedziba

Białebłoto-Kobyla

Szczegółowy podział administracyjny (1954)
Liczba sołectw

6

Liczba reprezentantów
Liczba członków GRN (1954)

19

brak współrzędnych
Portal Polska

Gromady, z gromadzkimi radami narodowymi (GRN) jako organami władzy najniższego stopnia na wsi, funkcjonowały od reformy reorganizującej administrację wiejską przeprowadzonej jesienią 1954[1] do momentu ich zniesienia z dniem 1 stycznia 1973[2], tym samym wypierając organizację gminną w latach 1954–1972[3][4].

Gromadę Białebłoto-Kobyla z siedzibą GRN w Białymbłocie-Kobylej[5] utworzono – jako jedną z 8759 gromad na obszarze Polski[3] – w powiecie ostrowskim w woj. warszawskim, na mocy uchwały nr VI/10/11/54 WRN w Warszawie z dnia 5 października 1954. W skład jednostki weszły obszary dotychczasowych gromad[6] Białebłoto-Kobyla, Białebłoto-Kurza, Białebłoto-Środkowa, Budykierz, Knurowiec i Nowawieś ze zniesionej gminy Brańszczyk w tymże powiecie[7]. Dla gromady ustalono 19 członków gromadzkiej rady narodowej[8].

1 stycznia 1956 gromada weszła w skład nowo utworzonego powiatu wyszkowskiego w tymże województwie[9].

31 grudnia 1961 do gromady Białebłoto-Kobyla włączono wsie Dalekie, Jaszczułty, Kalinowo i Zamość ze zniesionej gromady Dalekie oraz wieś Tartak Dalekie ze zniesionej gromady Ochudno w tymże powiecie[10].

Gromada przetrwała do końca 1972 roku, czyli do kolejnej reformy gminnej[11].

PrzypisyEdytuj

 1. Dz.U. z 1954 r. nr 43, poz. 191
 2. Dz.U. z 1972 r. nr 49, poz. 312
 3. a b Podział administracyjny Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Warszawa: Urząd Rady Ministrów – Biuro do spraw Prezydiów Rad Narodowych, 1956.
 4. Mała Encyklopedia Powszechna PWN. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1959.
 5. Podano niepoprawnie "w Białebłocie-Kobylim"
 6. Gromady istniały także po II wojnie światowej jako jednostka pomocnicza gmin.
 7. Uchwała Nr VI/10/11/54 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 5 października 1954 r. w sprawie podziału na gromady powiatu ostrowskiego; w ramach Zarządzenia Nr Or. V-0/1/54 Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 29 listopada 1954 r. w sprawie ogłoszenia uchwał Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 4 października 1954 r., dotyczących reformy podziału administracyjnego wsi (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 1 grudnia 1954 r., Nr. 11, Poz. 67)
 8. Uchwała Nr XLV/154 Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Ostrowi Mazow. z dnia 4 października 1954 r. w sprawie ustalenia liczby członków gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 7 października 1954 r., Nr. 9, Poz. 50)
 9. Dz.U. z 1955 r. nr 44, poz. 282
 10. Uchwała Nr IV-19/61 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 27 września 1961 r. w sprawie zmian granic i nazw, utworzenia i zniesienia niektórych gromad oraz przeniesienia siedzib niektórych gromadzkich rad narodowych (Dziennik Urzędowy Wojewódzkiej Rady Narodowej w Warszawie z dnia 15 grudnia 1961 r., Nr. 13, Poz. 292)
 11. Wykaz miast, osiedli i gromad: stan z dn. 1 I 1971 r., Cz. 1. Warszawa: Główny Urząd Statystyczny – Biuro Spisów, 1971.