Bioklast – fragment twardego elementu (szkieletu, muszli), budującego organizmy żywe, transportowany i zdeponowany w skale osadowej. Skały osadowe zbudowane w większości z bioklastów to skały organodetrytyczne (organogeniczne).

Zobacz teżEdytuj

BibliografiaEdytuj

  • Ryka W. i Maliszewska A. Słownik petrograficzny. Wydawnictwa Geologiczne. Warszawa, 1982. ISBN 83-220-0150-9.