Bitwa pod Ulrichen – starcie zbrojne, które miało miejsce w 1211 r. walk pomiędzy księciem Zähringen Bertoldem V a wojskami biskupa Sionu .

Pierwsza bitwa pod Ulrichen
Ilustracja
Bertchold V von Zähringen
Czas

1211

Miejsce

Ulrichen, kanton Valais

Terytorium

Szwajcaria

Wynik

zwycięstwo wojsk Sionu

Strony konfliktu
Zähringenowie Biskupstwo Sionu
Dowódcy
Bertold V (książę Zähringen) Landrich von Munt
Siły
13 000 nieznane
Straty
nieznane nieznane
brak współrzędnych

W roku 1211 książę Bertold V (założyciel miasta Berno w roku 1191) wdał się w spór z hrabią Tomaszem I Sabaudzkim, najeżdżając jego ziemie. W tym samym roku książę podjął decyzję o zdobyciu ziem kantonu Valais. Na czele 13 000 ludzi przekroczył przełęcz Grimsel kierując się do Valais. W trakcie marszu wojska Bertolda całkowicie spaliły wioski Oberwald oraz Obergesteln. W okolicy Oberbach koło Ulrichen, przeciwnika oczekiwały już wojska biskupa Sionu Landricha von Munt (1206–1237).

Bitwa zakończyła się unicestwieniem wojsk Bertolda V. Resztki jego armii wycofały się w rejon Grimsel. Tutaj okrążone przez wojska z Valais, zostały ponownie pobite a zwłoki żołnierzy zatopiono w jeziorze. Od tego czasu pobliskie jezioro nosi nazwę Jeziora Umarłych (Totensee).

W miejscu bitwy stanął granitowy krzyż upamiętniający to wydarzenie.