Biuro rachunkoweprzedsiębiorstwo uprawnione do prowadzenia ksiąg, które na podstawie umowy zawartej z podatnikiem świadczy usługi w tym zakresie[1].

Przedmiotem działalności biura rachunkowego jest wykonywanie w imieniu i na rzecz zlecającego usług w zakresie rachunkowości, prowadzenie dokumentacji płacowej i kadrowej itp.[2] Poprzez zawarcie umowy zlecenia z biurem rachunkowym zleceniobiorca zleca, w zakresie określonym umową, wykonywanie ciążących na nim obowiązków z zakresu prawa podatkowego, prawa pracy, przepisów o ubezpieczeniu społecznym, przepisów z zakresu statystyki itp., podmiotowi zwanemu „biuro rachunkowe”.


Zakres usług księgowych świadczonych przez biura rachunkowe obejmuje m.in.

edytuj
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
 • prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów,
 • prowadzenie ewidencji przychodów (ryczałt),
 • prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia,
 • prowadzenie ewidencji VAT,
 • sporządzanie deklaracji VAT, PIT, CIT,
 • składanie JPK,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych oraz sprawozdań do GUS,
 • tworzenie planu kont oraz polityki rachunkowości

Zakres usług kadrowo-płacowych świadczonych przez biura rachunkowe obejmuje m.in.

edytuj
 • prowadzenie akt osobowych pracowników,
 • ewidencja urlopów, nadgodzin, zwolnień lekarskich itp.,
 • sporządzanie list płac,
 • rozliczanie umów cywilnoprawnych,
 • sporządzanie raportów ZUS,
 • rejestracja pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS.

Zakres dodatkowych usług świadczonych przez biura rachunkowe zależy od indywidualnej oferty danego biura, może obejmować np.

edytuj

Przypisy

edytuj
 1. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz.U. z 2003  r. nr 152 , poz. 1475).
 2. Biuro rachunkowe. [w:] Encyklopedia zarządzania [on-line]. [dostęp 2017-03-12].