Bojowy sprzęt techniczny

Bojowy sprzęt technicznyuzbrojenie i wyposażenie sił zbrojnych dzielące się ogólnie na środki bojowe i środki pomocnicze. Do środków bojowych należą:

Do środków pomocniczych należą:

 • sprzęt:
  • fortyfikacyjny;
  • drogowy;
  • mostowy;
  • maskujący;
  • oświetleniowy;
 • techniczne środki łączności;
 • środki:
  • rozpoznania;
  • wykrywania;
  • naprowadzania;
  • transportowe;
  • obrony:
   • przeciwchemicznej;
   • przeciwbiologicznej;
 • urządzenia pomocnicze do rakiet i pocisków rakietowych.