Bramka trójstanowa

Bramka trójstanowa, bramka TS (ang. three-state) – bramka logiczna, która na wyjściu, oprócz dwóch stanów logicznych (0 i 1 logiczne), może przyjmować stan logicznie nieokreślony. Stan ten nazywany jest stanem wysokiej impedancji i oznaczany jest (Z).

Bufor trójstanowy można porównać z przełącznikiem sterowanym elektrycznie. W zależności od wartości sygnału zezwalającego B bufor przekazuje lub nie stan wejścia na wyjście.

Bramki TSEdytuj

Bramki trójstanowe, oprócz standardowych wejść, posiadają również wejście dodatkowe S.

Wyróżniamy bramki:

NAND TSEdytuj

Kiedy wejście S przyjmuje wartość 1 logicznej, bramka NAND TS działa jak zwykła bramka NAND. Natomiast kiedy na wejściu S pojawia się 0 logiczne, na wyjściu bramki jest stan wysokiej impedancji.

S a b y
0 0 0 (Z)
0 0 1 (Z)
0 1 0 (Z)
0 1 1 (Z)
1 0 0 1
1 0 1 1
1 1 0 1
1 1 1 0

NOT TSEdytuj

Bramka NOT TS nazywana jest również negatorem trójstanowym.

W bramce NOT TS wejście S jest zanegowane, więc pracuje ona tak jak zwykły negator dla S=0. Natomiast dla S=1, na wyjściu negatora trójstanowego jest stan wysokiej impedancji.

S a y
0 0 1
0 1 0
1 0 (Z)
1 1 (Z)

Zastosowanie bramek TSEdytuj

Zobacz teżEdytuj