Bretton Woods (New Hampshire)

Bretton Woodsobszar niemunicypalny wchodzące w skład miasteczka Carroll, w stanie New Hampshire, w USA.

Mount Washington Hotel (1905)

Najważniejszym zabytkiem w Bretton Woods jest wybudowany w 1902 roku hotel Mount Washington, znajdujący się przy drodze 302. W lipcu 1944 zorganizowano w nim United Nations Monetary and Financial Conference, na której powołano do życia Międzynarodowy Fundusz Walutowy, zaś system monetarny ustanowiony podczas tej konferencji nosi nazwę Systemu z Bretton Woods.

Bretton Woods znajduje się na terenie White Mountain National Forest w Górach Białych (White Mountains) i leży u stóp Góry Washingtona, która jest najwyższym szczytem w rejonie.

Miejscowość jest znana jako centrum sportów zimowych, których główne ośrodki znajdują się na południe od Bretton Woods.