Bronisław Radlak

Bronisław Radlak (ur. 27 lipca 1920, zm. 29 lutego 1996) – polski historyk, badacz dziejów ruchu robotniczego.

Bronisław Radlak
Data urodzenia 27 lipca 1920
Data śmierci 29 lutego 1996
Zawód, zajęcie historyk

ŻyciorysEdytuj

Doktorat obronił 23 stycznia 1965 na UW (Formy pracy organizacyjnej SDKPiL w latach 1914–1917) pod kierunkiem Henryka Jabłońskiego[1]. Habilitacja w 1976 roku (Ukształtowanie się ruchu socjaldemokratycznego w Królestwie Polskim w latach 1893-1904). Pracował w Zakładzie Historii Partii przy KC PZPR i w Instytucie Ruchu Robotniczego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR[2]. W latach 1965-1967 był członkiem redakcji kwartalnika Z Pola Walki[3]. Autor haseł w Słowniku biograficznym działaczy polskiego ruchu robotniczego[4].

PublikacjeEdytuj

 • Walki chłopskie w Królestwie Polskim w rewolucji 1905–1907 : wybór materiałów i dokumentów, oprac. i wstępem opatrzyli H. J. Mościcki, B. Radlak, Warszawa: Książka i Wiedza 1956.
 • Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy. Materiały i dokumenty, t. 2: 1902-1903, oprac. Bronisław Radlak, red. Feliks Tych, Warszawa: Książka i Wiedza 1962.
 • Polski Związek Ludowy w rewolucji 1905–1907, Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza 1962.
 • SDKPiL w latach 1914–1917. Formy i metody działalności, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1967.
 • Ukształtowanie się ruchu socjaldemokratycznego w Królestwie Polskim w latach 1893-1904, Warszawa: WSNS 1976.
 • Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy w latach 1893-1904, Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe 1979.

PrzypisyEdytuj

 1. J. T., Rozprawy doktorskie pracowników Zakładu Historii Polski przy KC PZPR bronione w latach 1964-1966, „Z Pola Walki” 9 (1966), nr 4 (36), s. 255.
 2. Tadeusz Rutkowski, Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007, s. 572, przyp. 151, ​ISBN 978-83-235-0318-7
 3. Z życia Instytutu Ruchu Robotniczego. 25-lecie kwartalnika „Z Pola Walki”. Posiedzenie Komitetu Redakcyjnego, w: Z Pola Walki, nr 3/1984, s. 201-207
 4. Słownik biograficzny działaczy polskiego ruchu robotniczego, t. 1: A-D, red. nacz. Feliks Tych, Warszawa: „Książka i Wiedza” 1978, s. 5

BibliografiaEdytuj

 • Tadeusz Rutkowski, Nauki historyczne w Polsce 1944-1970. Zagadnienia polityczne i organizacyjne, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2007, s. 463, 572.