Instytut Ruchu Robotniczego

Instytut Ruchu Robotniczego – jednostka istniejąca w latach 1975-1990 w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR i następnie w Akademii Nauk Społecznych przy KC PZPR.

Instytut Ruchu Robotniczego
Data założenia

1975

Data likwidacji

1990

Typ

badawczy

Państwo

 Polska

Adres

Warszawa

brak współrzędnych

Historia i działalność edytuj

Pierwotnie od 1971 w Wyższej Szkole Nauk Społecznych przy KC PZPR istniały dwie jednostki zajmujące się historią ruchu robotniczego: Zakład Międzynarodowego Ruchu Robotniczego (kierownik Janusz Gołębiowski) i Zakład Historii Polskiego Ruchu Robotniczego (kierownik Antoni Czubiński)[1]. W 1975 oba zakłady zostały włączone do utworzonego w maju 1975 Instytutu Ruchu Robotniczego[2]. Po zmianie nazwy Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR w 1985 na Akademię Nauk Społecznych PZPR placówka nosiła nazwę Instytut Historii Ruchu Robotniczego. Pracowali w niej w większości historycy zlikwidowanego w 1971 roku Zakładu Historii Partii przy KC PZPR (do 1957 Wydział Historii Partii). Placówka zajmowała się badaniem dziejów ruchu robotniczego. Instytut był wydawcą kwartalnika "Z Pola Walki".

Bibliografia edytuj

  • Janusz Gołębiowski, Cele i zamierzenia Instytutu Ruchu Robotniczego, "Z Pola Walki" 18 (1975), z. 1, s. 269-274.
  • Jan Sobczak, Warszawski epizod w życiu profesora Antoniego Czubińskiego. Z kart dziennika 1971-1974, Poznań 2005.
  • Jan Rodzim, Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ruchu Robotniczego, "Z Pola Walki" 26 (1983), nr 3/4, s. 345-350 (Z życia Instytutu Ruchu Robotniczego WSNS przy KC PZPR).
  • Ryszard Liczmański, Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Ruchu Robotniczego WSNS [Warszawa]', "Z Pola Walki" 24 (1981), nr 3/4, s. 344-347 (Sprawozdanie z działalności za 1980 r.).
  • M.A., Historiografia polskiego ruchu robotniczego. Sympozjum w IRR WSNS, "Z Pola Walki" 26 (1983), nr 1, s. 167-169

Przypisy edytuj

  1. Jan Sobczak, Warszawski epizod w życiu profesora Antoniego Czubińskiego, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2005, s. 13.
  2. Janusz Gołębiowski, Cele i zamierzenia Instytutu Ruchu Robotniczego, "Z Pola Walki" 18 (1975), z. 1, s. 269-274.

Zobacz też edytuj