Burmistrzowie Chojnic

Burmistrz Chojnic – jednoosobowy organ wykonawczy Miasta Chojnice. Kieruje on pracą Urzędu Miejskiego w Chojnicach oraz zarządza Miastem w bieżących sprawach, przygotowuje projekty uchwał Rady Miasta oraz budżetu, a także czuwa nad jego wykonaniem. Jest najwyższym przedstawicielem Miasta. Od 2002 r. jest wybierany przez ogół mieszkańców w bezpośrednich wyborach powszechnych.

Burmistrz Chojnic
Ilustracja
Herb Chojnic
Stanowisko
Państwo  Polska
Data utworzenia 1366 (pierwsza wzmianka)
Pierwszy Burmistrz Ludeke Pistor
Długość kadencji 5 lat
Obecny Burmistrz Arseniusz Finster
Obecny od 1998
Siedziba Ratusz w Chojnicach
Ratusz w Chojnicach - siedziba Burmistrzów Chojnic

Państwo zakonu krzyżackiego (1309-1466)Edytuj

Pierwsi znani burmistrzowie ChojnicEdytuj

Lp. Imię i nazwisko Data wzmianki
1. Ludeke Pistor 1366
2. Hennink Blume 1404
3. Kortze Tewes 1420
4. Heynrich Swentener 1436 oraz 1449-1450
5. Hans Vytckow 1437 oraz 1439
6. Albertus Wychart 1440
7. Jerzy Doner 1452
8. Hinritz 1453

I Rzeczpospolita (1466-1772)Edytuj

Znani burmistrzowie ChojnicEdytuj

Lp. Imię i nazwisko Data
1. Krzysztof Hoppe XVII w.
2. Simon Andreas Poltzin XVIII w.
3. Daniel Hancke XVIII w.
4. Peter Salomon XVIII w.
5. Laurentius Tech XVIII w.
6. Johann Erdtmann XVIII w.
7. Georg Nitz XVIII w.
8. Michael Wilke XVIII w.
9. Simon Buchholtz XVIII w.
10. Paul Schnaase XVIII w.
11. Johann Wolff XVIII w.
12. Johann Vergin XVIII w.
13. Johann Andreas Voigt XVIII w.
14. Martin Kohls XVIII w.
15. Johann Matthias Lesse XVIII w.
16. Isaak Gottfried Gödtke 1742-1760
17. Simon Gottfried Pahncke XVIII w.
18. George Lesse XVIII w.
19. Esaias Senff do 1772

Zabór pruski (1772-1920)Edytuj

BurmistrzowieEdytuj

Lp. Imię i nazwisko Od Do
1. Johann Heynoff 1772 1805
2. Wojahn 1805 1809
3. Spiller 1809 1815
4. Karl Lesse 1815 1818
5. Burke 1818 1824
6. Paul Schwenk 1824 1848
7. Wilhelm Fuhrmann 1850 1864
8. Rhode 1866 1867
(7.) Wilhelm Fuhrmann (p.o.) 1867 1869
9. Mühlardt 1869 1892
10. Eupel 1892 1898
11. Deditius 1898 1915
12. Herman Husmann 1915 1918
13. Bruno Molkentin 1918 1920

II Rzeczpospolita (1920-1939)Edytuj

BurmistrzowieEdytuj

Lp. Imię i nazwisko Od Do
1. Alojzy Sobierajczyk 1920 1934
2. Zdzisław Hanula 1934 1935
3. Franciszek Sieracki 1936 1939

III Rzesza (1939-1945)Edytuj

BurmistrzowieEdytuj

Lp. Imię i nazwisko Od Do
1. Max Kroening 1939 1945

Polska Rzeczpospolita Ludowa (1945-1990)Edytuj

BurmistrzowieEdytuj

Lp. Imię i nazwisko Od Do
1. Roman Wika-Czarnowski 1945 1945
2. Jan Fons 1945 1946
3. Franciszek Bonin (p.o.) 1946 1946
4. Roman Majewski 1946 1949
5. Franciszek Szczodrowski 1949 1950

Przewodniczący Miejskiej Rady NarodowejEdytuj

Lp. Imię i nazwisko Od Do
1. Stanisław Rolbiecki 1950 1973

Naczelnicy MiastaEdytuj

Lp. Imię i nazwisko Od Do
1. Irena Klajna 1974 1975
2. Tadeusz Przytarski 1975 1981
3. Jerzy Szczukowski 1981 1985
4. Jerzy Badziąg 1985 1988
5. Antoni Szlanga 1988 1990

III Rzeczpospolita (od 1990)Edytuj

BurmistrzowieEdytuj

Lp. Imię i nazwisko Od Do
1. Leszek Chamier Cieminski
(1956–2018)
1990 1992
2. Edmund Pytel
(1933–2019)
1992 1993
3. Andrzej Gąsiorowski
(ur. 1954)
1993 1998
4. Arseniusz Finster
(ur. 1964)
1998 nadal

BibliografiaEdytuj

  • Kazimierz Ostrowski Dzieje Chojnic, Chojnice 2010.
  • Kazimierz Ostrowski Bedeker chojnicki, Chojnice 2009.
  • Jacek Knopek Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego; Tom V Przeszłość i teraźniejszość ziemi chojnickiej, Chojnice 2013.
  • Jacek Knopek Dzieje ziemi i powiatu chojnickiego; Tom III Ludzie ziemi chojnickiej, Chojnice 2010.