Byrranga (ros.: Бырранга) – zrębowe pasmo górskie w północnej Syberii, na półwyspie Tajmyr, w Rosji. Ciągnie się na długości 1100 km. Najwyższy szczyt – Lednikowaja (Góra Lodowcowa) wznosi się na wysokość 1146 m n.p.m.

Góry Byrranga

Góry zbudowane są ze skał prekambryjskich i paleozoicznych (głównie gabro, diabazy). Powstały w czasie orogenezy hercyńskiej. Rozcięte są głębokimi dolinami rzek. Występują tu niewielkie lodowce. U południowego podnóża leży tektoniczne jezioro Tajmyr. W roślinności przeważa tundra[1][2]. Obszar w większości jest niezamieszkany.

PrzypisyEdytuj

  1. Roman Biesiada, Tadeusz Lenczkowski, Lech Ratajski: Słownik Geografii ZSRR. Warszawa: Wiedza Powszechna, 1974, s. 49–50.
  2. Бырранга горы (ros.). Большая Советская Энциклопедия. [dostęp 2012-06-01].