Celofyzy (Coelophysidae) – rodzina dinozaurów z grupy ceratozaurów

Celofyzy
Coelophysidae
Nopcsa, 1923
Ilustracja
celofyz
Systematyka
Domena eukarionty
Królestwo zwierzęta
Typ strunowce
Podtyp kręgowce
Gromada zauropsydy
Podgromada diapsydy
Nadrząd dinozaury
Rząd dinozaury gadziomiedniczne
Podrząd teropody
(bez rangi) neoteropody
Nadrodzina Coelophysoidea
Rodzina celofyzy

Były to drapieżniki średniej wielkości (długość ciała 1-5 m). Żyły na przełomie triasu i jury.

Do rodziny tej zalicza się następujące rodzaje: celofyz, gojirazaur, megapnozaur, podokezaur, prokompsognat, pterospondyl, segizaur,