Centralny zarządnazwa organu zarządzania daną branżą przemysłu lub usług w początkowym okresie PRL (do 1958), choć są przykłady zastosowań tej nazwy i w późniejszym okresie, i w innych resortach, np. kultury.

Po wyzwoleniu, w okresie gospodarki centralnie sterowanej, ewaluowały formy i nazwy organów zarządzania poszczególnymi branżami.

Chronologia

edytuj
  • 1947 – dekoncentracja funkcji zarządzania przez wyłączenie z ministerstwa przemysłu centralnych zarządów i przekształcenia ich w samodzielne przedsiębiorstwa[1],
  • 1951 – włączenie centralnych zarządów do ministerstw[2],
  • 1955 – funkcjonowanie 12 ministerstw przemysłowych i 160 centralnych zarządów[3],
  • 1958 – przekształcenie centralnych zarządów w zjednoczenia[4], których liczba była mniejsza od dotychczasowych organów zarządzania o 42 jednostki organizacyjne[5].

Centralne zarządy

edytuj

Poniżej próba przedstawienia listy centralnych zarządów (241 jednostek organizacyjnych), choć nie jest ona ostateczna.

pozostałe organy zarządzania w tym okresie

edytuj

Zobacz też

edytuj

Przypisy

edytuj
  1. Uchwała Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów z października 1946 r. (uchwała nie publikowana) oraz Dekret z 3 stycznia 1947 r. o utworzeniu przedsiębiorstw państwowych (Dz.U. nr 8/47 poz. 42).
  2. Uchwała Prezydium Rządu z 23 grudnia 1950 r. (M.P. nr 5/51 poz. 63).
  3. K. Jeżowski: Zarządzanie przemysłem, PWE Warszawa 1970, s. 18.
  4. Uchwała nr 128 Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 1958 r. w sprawie zmian struktury organizacyjnej państwowego przemysłu kluczowego (uchwała nie publikowana).
  5. B. Gliński: Problemy zarządzania przedsiębiorstwami przemysłowymi, PWE Warszawa 1961, s. 146.

Bibliografia

edytuj
  • Bączek, Ryszard: Zarządzanie przemysłem w Polsce Ludowej, Wydawnictwa Uczelniane Politechniki Lubelskiej Lublin 1979, 256 s.

Linki zewnętrzne

edytuj