Cewa sercowa – najwcześniejsze stadium w rozwoju zarodkowym serca. Tworzą ją, zgodnie z kierunkiem przepływu krwi, zatoka żylna, pierwotny przedsionek serca, pierwotna komora serca, opuszka serca i pień tętniczy. Powstaje głównie z mezodermy trzewnej.

Cewa sercowa według Graya

Bibliografia

edytuj
  • J.M. Schleich. Images in cardiology. Development of the human heart: days 15-21. „Heart”. 87. 5, s. 487, 2002. PMID: 11997429. (ang.).