Na tę stronę wskazuje przekierowanie z „zawija”. Zobacz też: Az-Zawija.

Chanaka (pers.), zawija (arab. kąt), tekke (tur.) – rodzaj klasztoru; budynek lub zespół budynków stanowiących siedzibę zakonu sufickiego. W skład zespołu wchodziły świątynia (meczet), szkoła (medresa), pomieszczenia dla członków bractwa oraz pielgrzymów; często pojawiało się tam także mauzoleum założyciela szkoły lub innego, wybitnego "świętego męża".