Chanat Uzbecki

Chanat Uzbecki – luźna federacja plemion uzbeckich, utworzona w wyniku rozpadu Białej Ordy na początku XV wieku. W 1428 chanem został obrany Abu-al-Chajr, któremu udało się wzmocnić konfederację plemion uzbeckich politycznie i wojskowo.

W połowie XV wieku chanat rozpadł się w wyniku rebelii Kazachów i powstania Chanatu Kazachskiego. Pod koniec XV wieku Muhammad Szejbani zebrał rozproszone plemiona uzbeckie i poprowadził je na podbój osłabionego Imperium Timurydów. Na jego gruzach Uzbecy założyli nowe państwo – Chanat Buchary.