Chińczycy

naród zamieszkujący Chiny

Chińczycy – różne osoby lub grupy etniczne powiązane z Chińską Republiką Ludową i Republiką Chińską. Pojęcie to może oznaczać ludzi, którzy posiadają obywatelstwo Chińskiej Republiki Ludowej lub Republiki Chińskiej. Chińczycy Han to Chińczycy żyjący także w diasporze. Zhonghua minzu to zarówno Chińczycy Han, jak i mniejszości etniczne zamieszkujące w granicach Chińskiej Republiki Ludowej.