Mniejszości narodowe w Chińskiej Republice Ludowej

lista w projekcie Wikimedia

Władze Chińskiej Republiki Ludowej uznają oficjalnie 56 narodowości (chiń. minzu), spośród których największą są Hanowie (Chińczycy Han, 汉族, Hàn Zú), stanowiący ok. 91% populacji (1,2 mld), a pozostałe 55 to mniejszości narodowe (chiń. upr. 少数民族; chiń. trad. 少數民族; pinyin shǎoshù mínzú; dosł. „nieliczne narodowości”).

Mapa etno-lingwistyczna Chin

Lista mniejszości narodowych w ChRL

edytuj
 • Zhuang (壮族, Zhuàng Zú) – 18 mln
 • Mandżurowie (满族, Mǎn Zú) – 11 mln
 • Hui (回族, Huí Zú) – 9 mln
 • Miao (苗族, Miáo Zú) (Hmongowie) – 9 mln w Chinach; łącznie – 12 mln
 • Ujgurzy (维吾尔族, Wéiwú’ěr Zú) – 8,68 mln
 • Yi (彝族, Yí Zú) – 8 mln
 • Tujia (土家族, Tǔjiā Zú) – 8 mln
 • Mongołowie (蒙古族, Měnggǔ Zú) – 5,8 mln; łącznie – 10 mln
 • Tybetańczycy (藏族, Zàng Zú) – ok. 6 mln (w tym 120 tys. uchodźców w Indiach)
 • Dongowie (侗族, Dòng Zú) – 3 mln
 • Yao (瑶族, Yáo Zú) – 2,6 mln (3 mln łącznie z wietnamskimi Yao)
 • Buyei (布依族, Bùyī Zú) – 2,5 mln
 • Kazachowie (哈萨克族, Hāsàkè Zú) – 2,2 mln (łącznie 15,8 mln)
 • Koreańczycy (朝鲜族, Cháoxiǎn Zú) – 2 mln
 • Bai (白族, Bái Zú) – 1,86 mln
 • Hani (哈尼族, Hāní Zú) – 1,5 mln
 • Li (黎族, Lí Zú) – 1,25 mln
 • Dai (傣族, Dǎi Zú) – 1,15 mln (spokrewnieni z Tajami)
 • She (畲族, Shē Zú) – 700 tys.
 • Lisu (傈僳族, Lìsù Zú)
 • Gelao (仡佬族, Gēlǎo Zú)
 • Lahu (拉祜族, Lāhù Zú)
 • Dongxiang (东乡族, Dōngxiāng Zú)
 • Wa (佤族, Wǎ Zú)
 • Shui (水族, Shuǐ Zú)
 • Naxi (纳西族, Nàxī Zú) (łącznie z Mosuo (摩梭, Mósuō))
 • Qiang (羌族, Qiāng Zú)
 • Tu (土族, Tǔ Zú)
 • Xibe (锡伯族, Xíbó Zú)
 • Mulam (仫佬族, Mùlǎo Zú)
 • Kirgizi (柯尔克孜族, Kē’ěrkèzī Zú)
 • Dagurowie (达斡尔族, Dáwò’ěr Zú)
 • Jingpo (景颇族, Jǐngpō Zú)
 • Salarowie (撒拉族, Sǎlá Zú)
 • Blang (布朗族, Bùlǎng Zú)
 • Maonan (毛南族, Màonán Zú)
 • Tadżycy (塔吉克族, Tǎjíkè Zú) – 41 tys.
 • Pumi (普米族, Pǔmǐ Zú)
 • Achang (阿昌族, Āchāng Zú)
 • Nu (怒族, Nù Zú)
 • Ewenkowie (鄂温克族, Èwēnkè Zú)
 • Wietnamczycy (京族, Jīng Zú)
 • Jino (基诺族, Jīnuò Zú)
 • De’ang (德昂族, Dé’áng Zú)
 • Uzbecy (乌孜别克族, Wūzībiékè Zú)
 • Rosjanie (俄罗斯族, Éluōsī Zú)
 • Yugurowie (裕固族, Yùgù Zú)
 • Bonan (保安族, Bǎo’ān Zú)
 • Moinba (门巴族, Ménbā Zú)
 • Oroczeni (Orocy) (鄂伦春族, Èlúnchūn Zú)
 • Drung (独龙族, Dúlóng Zú)
 • Tatarzy (塔塔尔族, Tǎtǎ’ěr Zú)
 • Hezhe (Nanajowie) (赫哲族, Hèzhé Zú)
 • Lhoba (珞巴族, Luòbā Zú)
 • Aborygeni tajwańscy (高山族, Gāoshān Zú), zbiorcze określenie mniejszości tajwańskich.

Zobacz też

edytuj