Chrystus nasz Zbawiciel

Chrystus nasz Zbawiciel (ang. Christ Our Saviour) – książka autorstwa Ellen G. White skierowana do dzieci, opowiadająca o życiu i nauczaniu Jezusa Chrystusa, począwszy od jego narodzin aż do wniebowstąpienia. Pozycja została napisana prostym językiem i opatrzona ilustracjami. Jest sztandarowym i klasycznym podręcznikiem używanym w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego do katechizacji dzieci starszych. Każdy rozdział posiada liczne odwołania do Pisma Świętego.

Chrystus nasz Zbawiciel
Christ Our Saviour
Autor

Ellen G. White

Tematyka

Biografia Jezusa Chrystusa

Typ utworu

Literatura chrześcijańska

Wydanie oryginalne
Miejsce wydania

Stany Zjednoczone

Język

angielski

Data wydania

1898

Wydawca

Pacific Press Publishing Association

Pierwsze wydanie polskie
Data wydania polskiego

1912

Treść edytuj

 • Narodziny Jezusa
 • Ofiarowanie Jezusa w świątyni
 • Pokłon mędrców
 • Ucieczka do Egiptu
 • Dzieciństwo Jezusa
 • Ciężkie chwile
 • Chrzest
 • Pokusa
 • Wczesne wystąpienie
 • Nauki Chrystusa
 • Przestrzeganie sabatu
 • Dobry Pasterz
 • Wjazd do Jerozolimy
 • Wynieście to stąd
 • Wieczerza paschalna
 • W Getsemane
 • Zdrada i pojmanie
 • Przed Annaszem, Kaifaszem i Radą Najwyższą
 • Judasz
 • Przed Piłatem i Herodem
 • Wydany przez Piłata
 • Golgota
 • Śmierć Chrystusa
 • W grobie Józefa
 • Chrystus zmartwychwstał
 • Idź i powiedz uczniom moim
 • Świadkowie
 • Ten sam Jezus
 • Ich Pan

Wydania w języku polskim edytuj

Najnowsze wydanie z 1997 r. liczy 94 strony i jest bogato ilustrowane. Oprócz dotychczasowych ilustracji, zamieszczono także dodatkowe na kredowym papierze w pełnym kolorze.

Bibliografia edytuj