Bernard Koziróg (ur. 1955) – polski teolog adwentystyczny, autor licznych książek, w tym podręczników z historii filozofii, historii adwentyzmu i przewodnika do Ziemi Świętej[1]. Doktor honoris causa Państwowego Uniwersytetu w Krasnodarze. Wieloletni wykładowca Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego.

Kariera naukowaEdit

W roku 1988 ukończył studia teologiczne na Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, w 1990 obronił doktorat, uzyskując stopień doktora nauk teologicznych[2]. Jego promotorem był Zachariasz Łyko, a recenzentami Marian Bendza oraz Zygmunt Poniatowski[3].

W roku 1996 na podstawie pracy „Ellen White – współzałożyciel Kościoła Adwentystów DS (studium monograficzne)” otrzymał stopień doktora habilitowanego na Wydziale Teologicznym Akademii Teologii Katolickiej, uzyskując stopień doktor habilitowany nauk teologicznych, w specjalności teologia ekumeniczna[2].

24 lutego 2009 Senat Państwowego Uniwersytetu w Krasnodarze przyznał Kozirogowi doktorat honoris causa, za wybitne osiągnięcia w nauce. Koziróg odebrał dyplom 20 marca[4].

Był rektorem Wyższej Szkoły Teologiczno-Humanistycznej im. Michała Beliny-Czechowskiego (WSTH) w Podkowie Leśnej[4]. 17 grudnia 2011 Rada Kościoła odwołała go z funkcji rektora[5]. Odtąd jest kierownikiem Międzyinstytutowego Zakładu Historii Kościoła i Krajów Biblijnych działającym przy WSTH. Prowadzi prace badawcze w zakresie zagadnień historii ugrupowań religijnych oraz historii i kultury krajów biblijnych[6]. Pracował też na Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach, gdzie wykładał filozofię w Instytucie Filologii Polskiej (do roku 2012)[7][8][9].

Podejrzenie o plagiatEdit

Marek Wroński – po anonimowym donosie – sprawdził pracę doktorską Bernarda Koziroga i wyraził opinię, że jego doktorat jest w znacznej części plagiatem książki „Michał Belina Czechowski 1818-1876”, wydanej przez „Znaki Czasu” w 1979 roku[3]. W listopadzie 2010 roku Centralna Komisja ds. Stopni i Tytułów potwierdziła, że praca doktorska Koziroga jest w znacznej części kopią książki „Michał Belina Czechowski 1818-1876”. Według Koziroga zapożyczenia dosłowne stanowią tylko około 5% całej pracy, a wszystko jest cytowane i potwierdzone przypisami. Według Tadeusza Zielińskiego, dziekana wydziału teologicznego ChAT, około 70% pracy stanowią zapożyczenia, cytaty, oraz przykłady niewłaściwego wykorzystania tekstu[10].

Marek Wroński zarzuca ponadto, że w dorobku naukowym Koziroga jest co najmniej kilka książek, w których dopuścił się autoplagiatów, „przepisując po kilkadziesiąt stron z jednej książki do drugiej i wydając drugą pod nowym tytułem”[3].

Koziróg po ujawnieniu plagiatu otworzył przewód doktorski na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach[11]. 23 lutego 2011 firma Plagiat.pl wydała ekspertyzę (na prośbę WSTH), w której broni doktoratu Koziroga i stwierdza, że Koziróg prawidłowo cytuje i oznacza inne teksty, a praca została napisana samodzielnie[12]. Ekspertyza nie miała mocy prawnej. Sebastian Kawczyński, prezes firmy Plagiat.pl odwołał wkrótce tę ekspertyzę[13]. 15 grudnia 2011 roku Rada Wydziału Teologicznego ChAT unieważniła nadany mu w 1990 roku stopień doktora teologii[5][9].

Koziróg odwołał się do WSA w Warszawie z powodu decyzji Centralnej Komisji. 4 marca 2013 WSA oddalił skargę[14], a Koziróg odwołał się do Naczelnego Sądu Administracyjnego. 15 października 2013 roku NSA uchylił zaskarżony wyrok i skierował sprawę do ponownego rozpatrzenia[15].

PublikacjeEdit

 • Ksiądz Michał Belina-Czechowski. Warszawa: Znaki Czasu, 1992. ISBN 83-85182-23-3.
 • Wędrówki po Ziemi Świętej. Warszawa: Znaki Czasu, 1991. ISBN 83-85182-14-4.
 • Duszpasterstwo i diakonat w Kościele Adwentystów Dnia Siódmego, Chrześcijański Instytut Wydawniczy „Znaki Czasu”, Warszawa 1999
 • Izrael. Historia, religia, archeologia. Podkowa Leśna: Instytut Krajów Biblijnych, 2003. ISBN 83-917022-1-9.
 • Wybrane zagadnienia z historii filozofii starożytnej i średniowiecznej. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, 2004. ISBN 83-7133-238-6.
 • Wybrane zagadnienia z historii filozofii nowożytnej. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2005. ISBN 83-7133-273-4.
 • Problemy organizacyjne wczesnego adwentyzmu. Podkowa Leśna: Wydawnictwo Signa Temporis, 2005. ISBN 83-921506-0-0.
 • Wybrane zagadnienia z historii filozofii współczesnej. Kielce: Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego, 2006. ISBN 83-7133-314-5.

PrzypisyEdit

 1. B. Koziróg: Wędrówki po Ziemi Świętej. Warszawa: Znaki Czasu, 1991. ISBN 83-85182-14-4.
 2. a b Bernard Koziróg w bazie „Ludzie nauki” portalu Nauka Polska (OPI).
 3. a b c Marek Wroński. Profesorskie plagiaty. „Forum Akademickie”, 06/2010. 
 4. a b Karol Grant-Skiba: Doktorat honoris causa. Obiektyw.info, 06-04-2009.
 5. a b Marek Wroński. Jak prezentować swoją wiedzę. „Forum Akademickie”. 01, 2012. 
 6. Międzyinstytutowy Zakład Historii Kościoła i Krajów Biblijnych WSTH
 7. Instytut Filologii Polskiej, www.ujk.edu, s. 3.
 8. Profesorowie oszukują i kompromitują naukę Wirtualna Polska
 9. a b Janusz Kędracki. Profesor z plagiatem odsunięty od zajęć ze studentami. „Gazeta Wyborcza [Kielce]”, 04.04.2011. 
 10. Janusz Kędracki. Plagiat naukowy. Bardzo dosłowne zapożyczenia profesora. „Gazeta Wyborcza [Kielce]”. 
 11. Popełnił plagiat i nadal wykłada 10.01.2012 uniface.pl
 12. Ekspertyza prawna firmy Plagiat dla dr. B. Koziroga (23 luty 2011) Forum Akademickie
 13. Sebastian Kawczyński, Odwołanie niefortunnej ekspertyzy „Forum Akademickie” 2011 nr 06
 14. Marek Wroński. Sprawy minione. „Forum Akademickie”. 04, 2013. 
 15. I OSK 1604/13 – Wyrok NSA. W: Centralna Baza Orzeczeń Sądów Administracyjnych [on-line]. Naczelny Sąd Administracyjny. [dostęp 2014-01-16].

Linki zewnętrzneEdit