Cięcie poziomicowe

Cięcie poziomicowe (warstwicowe) – znormalizowany dla danej mapy i skali odstęp pomiędzy kolejnymi warstwicami podstawowymi (zasadniczymi).

Według obowiązujących standardów technicznych w geodezji, dla mapy w skali 1:500 cięcie warstwicowe wynosi 0,5 m.