Warstwica

izolinia wysokości bezwzględnej

Warstwica (nazwa używana w geodezji) lub poziomica (nazwa używana w kartografii), izohipsa – linia krzywa na mapie łącząca punkty o takiej samej wysokości nad poziomem morza. Powstaje poprzez przecięcie powierzchni terenu płaszczyznami poziomymi, równoległymi i oddalonymi od siebie o stałą wartość (np. co 10 m) cięcia poziomicowego. Rysunek na mapie odtwarza ukształtowanie terenu, a mapa z poziomicami nazywana jest mapą poziomicową (warstwicową).

Przykład mapy topograficznej z poziomicami

Na mapie pogody: linia łącząca punkty powierzchni izobarycznej o tej samej wysokości, wyrażane w metrach geopotencjalnych.

Zobacz teżEdytuj