Przykład amerykańskiej mapy topograficznej USGS w skali 1:24 000

Mapy topograficznemapy szczegółowe, przedstawiające powierzchniowe elementy Ziemi (topografię terenu).

Podział mapyEdytuj

Mapy ze względu na treść dzielą się na ogólnogeograficzne i tematyczne (np. klimatyczne, geologiczne). Mapy ogólnogeograficzne można podzielić na: mapy topograficzne (skala większa od 1:200 000), mapy przeglądowotopograficzne (od 1:200 000 do 1:1 000 000), mapy przeglądowe (skala mniejsza od 1:1 000 000) – jednak podział ten według różnych kartografów i w różnych państwach, szczególnie odnośnie do granic skalowych, może się nieco różnić.

Ze względu na skalę mapy topograficzne dzieli się na: wielkoskalowe (skala większa od 1:10 000), średnioskalowe (1:10 000 do 1:100 000), małoskalowe (skala mniejsza od 1:100 000)[1].

Dokładność mapyEdytuj

Ze względu na skalę mapy można wyróżnić dokładności:[2]

 • ok. ± 10 m w przypadku mapy 1:10 000
 • ok. ± 15 m w przypadku mapy 1:25 000
 • ok. ± 25 m w przypadku mapy 1:50 000
 • ok. ± 50 m w przypadku mapy 1:100 000

Elementy treści mapyEdytuj

 • matematyczne
  • odwzorowanie kartograficzne
  • geodezyjny układ współrzędnych prostokątnych płaskich czyli siatka topograficzna (kilometrowa)
  • skala mapy
 • geograficzne
  • rysunek poziomicowy i inne znaki odnoszące się do rzeźby terenu
  • sieć rzeczna
  • sieć osadnicza
  • sieć komunikacyjna
  • pokrycie terenu
  • inne elementy sytuacyjne
 • opis pozaramkowy
  • oznaczenie godła mapy i nazwa arkusza
  • informacje wydawnicze (rok wydania, wydawca, aktualność treści)
  • opis znaków topograficznych (legenda)
  • skala i podziałka
  • inne informacje

Zobacz teżEdytuj

PrzypisyEdytuj