Ciśnienie zaklinowania

Ciśnienie zaklinowania (PCWP – pulmonary capillary wedge pressure) – ciśnienie mierzone przy pomocy cewnika Swana-Ganza. Jest to parametr sztuczny, wynikający ze stosowanej techniki pomiaru.

Jest to ciśnienie jakie panuje w odgałęzieniu tętnicy płucnej po odizolowaniu jej od prawego serca zaklinowanym w niej balonikiem.

Ciśnienie to zależy głównie od ciśnienia w lewym przedsionku, a to z kolei głównie od wydolności lewej komory.

U człowieka za wartość patologiczną sugerującą niewydolność lewej komory uważa się wartość 18 mm Hg. Niskie wartości ciśnienia zaklinowania świadczą o niedostatecznym napełnianiu lewej komory, co wskazuje na przyczynę obserwowanej niewydolności znajdującą się przed lewym sercem.

Jest to parametr służący do monitorowania wydolności i stopnia napełniania lewej komory serca w intensywnej terapii. W praktyce stosowany jest rzadko, głównie w kardiochirurgii, gdyż procedura pomiaru jest uciążliwa i ryzykowna, a stosowany sprzęt drogi, ale przede wszystkim dlatego, że informacje o podobnej jakości można uzyskać na podstawie echokardiografii, OCŻ, osłuchiwania, obserwacji pacjenta i jego reakcji na leczenie. Stąd też w ostatnich latach coraz większą popularność zdobywają nieinwazyjne metody pomiaru rzutu serca, opierające się na obserwacji fali tętna i predefiniowanych wartościach, z opcjonalną termodylucją (Vigileo, EV-1000, PiCCo, LiDCo i inne).