Costeahospodar mołdawski w latach 13731374/1375[1] lub 13861392[2].

BiografiaEdytuj

Pochodzenie Costei nie jest znane. Przypuszcza się, że mógł być spokrewniony z wołoskim rodem Basarabów i poślubił córkę pierwszego hospodara mołdawskiego Bogdana I Małgorzatę Muszatę, stając się w ten sposób protoplastą mołdawskiej dynastii hospodarskiej Muszatowiczów.

Dzięki temu małżeństwu miał być następcą syna Bogdana, Latco, na tronie mołdawskim. Jego synami mieli być późniejsi hospodarowie mołdawscy: Piotr I, Roman I, a także być może Stefan I.

Zdaniem K. Treptova Costea nie był następcą Latco, a panował w Mołdawii (jej części?) w latach 1386–1392, równolegle z Piotrem I, a następnie Romanem I. Być może jest to związane ze wzmianką z 1386 wspominającą dostojników mołdawskich Piotra (zapewne Piotra I) i Konstantyna, niekiedy identyfikowanego z Costeą, oraz wzmianką o fundacji cerkwi w Serecie przez jego żonę w 1392.

PrzypisyEdytuj

  1. J. Demel, Historia Rumunii, s. 115.
  2. K. Treptow, Dějiny Rumunska, s. 454.

BibliografiaEdytuj

  • Demel J., Historia Rumunii, wyd. 2, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986, s. 115.
  • K. Treptow, Dějiny Rumunska, Praha 2000, s. 454.