Małgorzata (Muszata), rum. Margareta Muşata (zm. ok. 1394) – żona hospodarów mołdawskich, od której przydomku Muszata ("Piękna") pochodzi nazwa mołdawskiej dynastii hospodarskiej Muszatowiczów.

Pomnik Muszaty w Serecie

Jej pochodzenie jest niejasne. Zdaniem J. Demela była córką lub inną krewną pierwszego hospodara mołdawskiego Bogdana I, której mąż Costea (być może związany z wołoską dynastią Basarabów) objął tron mołdawski po bezpotomnej śmierci syna Bogdana, Latco. Zdaniem J. Tęgowskiego nie była ona krewną Bogdana I, a żoną jego syna Stefana Bogdanowicza.

Zgoda panuje natomiast co do tego, że była ona matką późniejszych hospodarów mołdawskich Piotra I i Romana I.

Małgorzata wspólnie z synem Piotrem ufundowała w Serecie cerkiew Trójcy Świętej, jeden z najstarszych istniejących obecnie zabytków mołdawskich.

BibliografiaEdytuj

  • Demel J., Historia Rumunii, wyd. 2, Wrocław – Warszawa – Kraków – Gdańsk – Łódź 1986, s. 99, 115-116.
  • Tęgowski J., Powiązania genealogiczne wojewodów mołdawskich Bogdanowiczów z domem Giedyminowiczów w XIV-XV wieku, "Genealogia. Studia i materiały historyczne", t. 3, 1993, s. 46-53.
  • Dominik Musialik. Najdawniejsze próby utrzymania niezależności przez hospodarstwo mołdawskie od XIV do poł. XV wieku. „Studenckie Zeszyty Historyczne”. 14, s. 42, 2008. Kraków: Koło Naukowe Historyków Studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego. ISSN 029-0465.