Piotr I (hospodar mołdawski)

Piotr I Muszatowicz (rum. Petru I Muşat; zm. 1391) – hospodar mołdawski w latach 1375/1377–1391.

Piotr I
Hospodar mołdawski
Ilustracja
Piotr I w wyobrażeniu XIX-wiecznego artysty
Hospodar mołdawski
Okres

od 1375/1377
do 1391

Dane biograficzne
Data śmierci

1391

Ojciec

Costea (Stefan Bogdanowicz)

Matka

Małgorzata Muszata

BiografiaEdytuj

Pochodzenie Piotra jest sporne. Zdaniem J. Demela był synem hospodara Costei i córki Bogdana IMałgorzaty Muszaty (również D. Musialik uważa go za wnuka Bogdana poprzez matkę Muszatę). Z kolei zdaniem J. Tęgowskiego był synem Stefana (syna hospodara Bogdana I) i jego drugiej żony Małgorzaty Muszaty[1].

Piotr I został wojewodą w 1375 lub 1377. Już w 1377 odparł najazd litewski na Mołdawię. Zdołał jednak ustabilizować sytuację mołdawską, a nawet podjąć ekspansję na południe. Prowadził szeroko zakrojoną akcję budowniczą, m.in. wzniósł twierdzę w Târgu Neamţ i zamek w Suczawie – Suczawa właśnie była jego główną rezydencją. Doprowadził do unormowania stosunków z Litwą i Węgrami.

Na przełomie 1386 i 1387 udzielił schronienia Wasylowi, synowi wielkiego księcia moskiewskiego Dymitra Dońskiego. Wasyl, będący zakładnikiem w Złotej Ordzie, zbiegł stamtąd i przez Podole trafił na dwór Piotra. Po opuszczeniu Mołdawii udał się na Litwę, gdzie na początku 1387 zaręczył się z Zofią, córką Witolda Kiejstutowicza.

Piotr musiał stawić czoła roszczeniom hospodara wołoskiego Mirczy Starego. Tym tłumaczy się jego zbliżenie z Polską, uwieńczone złożeniem hołdu lennego królom Polski Władysławowi Jagielle i Jadwidze we Lwowie 27 września 1387. W 1388 udzielił Polsce pożyczki pod zastaw Pokucia i ziemi szepienickiej.

Na dokumencie wystawionym 27 stycznia 1388 w Łucku Władysław II Jagiełło nazwał Piotra swoim „zięciem” – w ten sposób określał mężów swoich siostrzenic i bratanic. Jan Tęgowski wysunął hipotezę, że w 1388 Piotr ożenił się z nieznaną z imienia księżniczką mazowiecką – córką Janusza I i Danuty Anny, siostry stryjecznej Jagiełły[2].

Zmarł w 1391, został pochowany w ufundowanej przez siebie cerkwi Mirăuţi w Suczawie. Następcą Piotra na tronie mołdawskim był Roman I. Zdaniem J. Tęgowskiego był on jednym z synów Piotra (pochodzącym z pierwszego małżeństwa, obok niego z drugiego małżeństwa z księżniczką mazowiecką miał pochodzić drugi syn Iwaszko). Jednak według J. Demela i D. Musialika Roman był bratem, a nie synem Piotra[3].

PrzypisyEdytuj

  1. J. Demel, Historia Rumunii, s. 115; J. Tęgowski, Powiązania genealogiczne..., s. 46-50, 52-53, D. Musialik, Najdawniejsze próby..., s. 42.
  2. J. Tęgowski, Powiązania genealogiczne..., s. 46-50
  3. D. Musialik, Najdawniejsze próby…, s. 42.

BibliografiaEdytuj