Cyryl Lubowidzki (18971898) – piąty z rzędu biskup łucko-żytomierski, wcześniej biskup pomocniczy łucki i żytomierski. Urodził się w 1824 r. w Druchowie w powiecie rówieńskim. Po nauce w domu, wstąpił do seminarium jeszcze w Łucku, którego rektorem był znakomity i świątobliwy kapłan, ks. Wiktor Ożarowski. Odznaczał się wielkimi zdolnościami i pilnością, dlatego został wysłany na studia do Wilna, a następnie do Petersburga, jakie ukończył ze stopniem magistra teologii. Święcenia kapłańskie przyjął w 1846 roku. Po powrocie z Petersburga do diecezji został profesorem teologii dogmatycznej, śpiewu i liturgiki oraz bibliotekarzem w Seminarium Duchownym w Żytomierzu. Dobrocią i sprawiedliwością zjednywał sobie kleryków. Kanonik honorowy i gremialny. W 1861 roku został mianowany scholastykiem Kapituły Łuckiej i Żytomierskiej. W tejże kapitule w 1864 r. został kantorem, w 1866archidiakonem, a w 1876prałatem-dziekanem. W 1878 r., gdy bp Kasper Borowski był na zesłaniu (od 1869 r.), został administratorem diecezji i urząd ten piastował do objęcia rządów diecezją przez nowo mianowanego ordynariusza łucko-żytomierskiego bpa Szymona Marcina Kozłowskiego w 1883 roku. 24 marca 1884 r. prekonizowany na biskupa tytularnego Dulma (Almissa) oraz biskupa pomocniczego łuckiego i żytomierskiego. Gdy w 1891 r. bp Sz. M. Kozłowski został mianowany metropolitą mohylewskim i diecezja łucko-żytomierska znów została bez pasterza, ponownie został administratorem diecezji. Dopiero w dniu 30 stycznia 1897 r. (nominacja papieska: 2 sierpnia 1897 r.) został kolejnym ordynariuszem łucko-żytomierskim, ale był nim niedługo, bo zmarł w dniu 28 maja 1898 roku. W latach 1897-1898 był również administratorem diecezji kamienieckiej. Pochowany na cmentarzu rzymskokatolickim w Żytomierzu.

Cyryl Lubowidzki
Ilustracja
Cyryl Lubowidzki
Data urodzenia

15 lipca 1823

Data śmierci

9 czerwca 1898

Biskup łucko-żytomierski i kamieniecki
Okres sprawowania

od 1897 do 1898

Biskup pomocniczy łucko-żytomierski
Okres sprawowania

od 1884 do 1897

Wyznanie

katolicyzm

Kościół

rzymskokatolicki

Diakonat

22 marca 1847

Prezbiterat

31 sierpnia 1847

Nominacja biskupia

24 marca 1884

Sakra biskupia

29 czerwca 1884

Sukcesja apostolska
Data konsekracji

29 czerwca 1884

Konsekrator

Aleksander Gintowt-Dziewałtowski

Współkonsekratorzy

Szymon Marcin Kozłowski
Anton Zerr

Literatura edytuj

  • Ks. Piotr Nitecki, „Biskupi Kościoła w Polsce w latach 965-1999”, ISBN 83-211-1311-7, Warszawa 2000, s. 258.
  • Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki biskupów łuckich” ISBN 83-911918-7-7, Biały Dunajec – Ostróg 2001, s. 186-188.
  • Ks. Witold Józef Kowalów, „Bp Cyryl Lubowidzki (1897-1898)”, [w:] „Wołanie z Wołynia” 5 (1998) nr 2, s. 33.

Linki zewnętrzne edytuj

Bishop Cyril Lubowidzki