Czata [1] – element ubezpieczania wojsk podczas postoju.

Charakterystyka czatyEdytuj

Często wchodzi w skład oddziału czat. W przypadku napadu nieprzyjaciela nawiązuje z nim walkę i powiadamia o tym ubezpieczane wojska. Działa zazwyczaj w sile wzmocnionego plutonu, w odległości do 5 km od rejonu rozmieszczenia pododdziałów. Szerokość pasa ubezpieczenia do 2 km[2].

W celu niedopuszczenia do niespodziewanego napadu ubezpiecza się[3]:

Działania czaty

Po zajęciu nakazanego rejonu czata zamyka najbardziej prawdopodobne kierunki podejścia przeciwnika. Przygotowuje do obrony główny i zapasowy punkt oporu. W lukach pomiędzy czatami organizuje system obserwacji i patrolowania. W przodzie i na skrzydłach wystawia się placówkę i czujki (podsłuchy). Na przedpole wysyła się patrole z zadaniem prowadzenia rozpoznania. W nocy i w warunkach ograniczonej widoczności wystawia się podsłuchy w składzie 2-3 żołnierzy, a w warunkach dziennych czujki w składzie 2-3 żołnierzy[5].
W przypadku pojawienia się przeciwnika czata wzmacnia obserwację i przygotowuje się do walki, a dowódca czaty melduje o tym przełożonemu i powiadamia sąsiednie ubezpieczenia. Małe grupy przeciwnika niszczy lub bierze do niewoli, a wobec ataku większych sił czata utrzymuje zajmowaną linię obrony tym samym zabezpieczając zorganizowane wejście do walki ubezpieczanych wojsk[6].

Czata w Wojsku Polskim w II RzeczypospolitejEdytuj

Rodzaje czat[7]:

  • czaty marszowe
ubezpieczenie przez czaty marszowe ma miejsce w przypadku działań z dala od nieprzyjaciela; jej działanie polega na wysunięciu na drogi wiodące od nieprzyjaciela małych oddziałów, które bronią dostępu do rejonu postoju
  • czaty zwarte
ubezpieczenie czatami zwartymi ma miejsce w przypadku działań w pobliżu nieprzyjaciela. Ubezpieczenie wystawia się na dogodnych punktach ośrodków oporu, które tworzą pozycję głównego oporu. Obsada czaty głównej składa się zazwyczaj z kompanii piechoty i drużyny ckm. Czaty główne ubezpieczają się placówkami, które tworzą pozycję ubezpieczającą. Część sił wyznaczonych na ubezpieczenie postoju wydziela się jako odwód czat. Ilość wojsk wydzielonych na czaty, ich ugrupowanie i rozmieszczenie zależy od położenia.
  • czaty bojowe
czatami bojowymi ubezpieczają się oddziały mające styczność z nieprzyjacielem. Ubezpieczenie to polega na wysunięciu na bliskie odległości placówek i patroli. Oddziały czołowe biwakują na zajętych stanowiskach bojowych. Jednostki odwodowe rozmieszczane są tak, aby mogły natychmiast manewrować i uderzać.

PrzypisyEdytuj

  1. pochodzi od węgierskiego słowa bitwa (csata), spotkanie
  2. Dakudowicz (przew.) 2000 ↓, s. 316.
  3. Elak 2014 ↓, s. 197.
  4. w nocy – podsłuchy
  5. Dakudowicz (przew.) 2000 ↓, s. 317.
  6. Dakudowicz (przew.) 2000 ↓, s. 318.
  7. Podręcznik służby sztabów 1927 ↓, s. 188.

BibliografiaEdytuj